PROCES POVRATA INOZEMNOG PDV-A

Prvi korak u povratu PDV-a je analiza mogućnosti povrata PDV-a na osnovu dokumentacije koju je dostavio klijent. Postupak povrata PDV-a (povraćaj PDV-a) uključuje nekoliko različitih postupaka, kojipodrazumevaju: pregled i analizu postojeće dokumentacije, odabir važećih dokumenata, direktne konsultacije s klijentom, kreiranje i podnošenje zahtjeva itd.

Klijenti ne snose financijske ili druge troškove prema nama dok ne dobiju odobrenje za pozitivno riješene zahtjeve za povratom novca. Da bi se izvršio povrat PDV-a, potrebna su sljedeća dokumenta:originalni računi (po mogućnosti na ime kompanije), potvrda lokalne porezne uprave da je kompanija u sistemu PDV-a, kao i drugi potrebni dokumenti koje propisuju porezne uprave zemalja od kojih tražimo povrat PDV.
Bosanskohercegovačke firme mogu izvršiti povrat PDV-a iz sljedećih država: Austrije, Belgije, Crne Gore, Danske, Finske, Francuske, Irske, Islanda, Luksemburga, Makedonije, Malte, Monaka, Njemačke, Holandije, Norveške, Srbije, Slovačke, Švedske i V. Britanije.

ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POVRAT INOZEMNOG PDV-A

Zahtjevi za povrat stranog PDV-a u većini zemalja EU i regije EX YU podnose se najkasnije 6 mjeseci nakon isteka prethodne godine. Stoga je u većini zemalja krajnji rok za podnošenje zahtjeva za sve račune iz prethodne godine 30. juni tekuće godine.
Izuzetak je Holandija, u kojoj je moguće podneti zahtjeve za povraćaj sredstava retroaktivno za posljednjih 5 godina.
Neke zemlje dozvoljavaju uzastopno podnošenje prijava tokom kalendarske godine (tromjesečno ili polugodišnje), a manji broj zemalja propisuje podnošenje prijava tek nakon kraja kalendarske godine.

Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta za povrat PDV-a zavise od zemlje do zemlje

  • Dokument 1

  • Dokument 2

  • Dokument 3

  • Dokument 4

sss
Call Now Button
BIH