Povrat PDV-a

Ugljara 56, Orašje, Bosna i Hercegovina | tel: +387 65 521 44  

PRAVNI OSNOV ZA POVRAT INOSTRANOG PDV-a

Evropska ideja o povratu inostranog PDV-a zasnovana je na jednostavnoj tezi koja glasi: Pravno lice koje ne privređuje, tj. ne obavlja oporezivi promet u državi X Evropske unije – ne treba ni da puni budžet te države.

Pravni osnov za povrat inostranog PDV-a u okviru članica EU je Direktiva 8. Ona se primenjuje od 1982. G

Nakon toga, 1997. godine EU je usvojila Direktivu 13 koja promoviše pravo refundacije PDV-a iz država članica EU, pravnim licima koja su registrovana van EU. Ova direktiva se sprovodi od 1998. godine.

Dakle, Direktiva 13 je pravni osnov za povrat PDV-a bosanskohercegovačkim pravnim licima iz država EU.

Obe Direktive su sastavni dio nacionalnih zakonodavstava o PDV-u. Državama članicama EU je ostavljeno pravo izbora, da li će direktivu 13 primjenjivati bezuslovno ili će njenu primjenu ograničiti uslovom „bilateralne uzajamnost (reciprociteta)“.
Većina država EU direktivu 13 primenjuje bezuslovno.

Koristeći pravo nekonzistentne primjene Direktive 13, pojedine države, kao što su: Španija, Slovenija, Hrvatska, Nemačka, Mađarska, Češka, Poljska, Rumunija, Bugarska i Grčka, primjenjuju Direktivu 13 uz obaveznu primjenu uslova reciprociteta.

Call Now Button