Povrat PDV-a

Ugljara 56, Orašje, Bosna i Hercegovina | tel: +387 65 521 44  

PROCES POVRATA INOZEMNOG PDV-A

Prvi korak u povratu PDV-a je analiza mogućnosti povrata PDV-a na osnovu dokumentacije koju je dostavio klijent. Postupak povrata PDV-a (povraćaj PDV-a) uključuje nekoliko različitih postupaka, koji podrazumijevaju: pregled i analizu postojeće dokumentacije, odabir važećih dokumenata, direktne konsultacije s klijentom, kreiranje i podnošenje zahtjeva itd.

Klijenti ne snose financijske ili druge troškove prema nama dok ne dobiju odobrenje za pozitivno riješene zahtjeve za povratom novca. Da bi se izvršio povrat PDV-a, potrebna su sljedeća dokumenta:originalni računi (po mogućnosti na ime kompanije), potvrda lokalne porezne uprave da je kompanija u sistemu PDV-a, kao i drugi potrebni dokumenti koje propisuju porezne uprave zemalja od kojih tražimo povrat PDV.
Bosanskohercegovačke firme mogu izvršiti povrat PDV-a iz sljedećih država: Austrije, Belgije, Crne Gore, Danske, Finske, Francuske, Irske, Islanda, Luksemburga, Makedonije, Malte, Monaka, Njemačke, Holandije, Norveške, Srbije, Slovačke, Švedske i V. Britanije.

Potrebna dokumenta

Potrebna dokumenta za povrat PDV-a zavise od zemlje do zemlje

  • Dokument 1

  • Dokument 2

  • Dokument 3

  • Dokument 4

sss
Call Now Button