Povrat PDV-a

Ugljara 56, Orašje, Bosna i Hercegovina | tel: +387 65 521 44  

Povrat PDV-a

Naša usluga povrata poreza (vat refund) je potpuno originalna i relativno nova usluga na tržišu BiH. Cilj ove usluge je da pravnim osobama koje su registrirane u BiH izvršimo povrat inozemnog PDV-a

Povratom inozemnog PDV-a pravne osobe iz BiH mogu uštedjeti čak 1/5 inozemnih troškova pošto većina stopa PDV-a u evropskim državama iznosi oko 20% ( kreću se u rasponu od 17 do 27%).

vat-2021
3

Pravna sigurnost

Ovu sigurnost osigurali smo zahvaljujući našoj međunarodnoj mreži ureda, koja uživa visoku reputaciju domicilnih poreskih uprava i regije i zemalja EU. Ta pozitivna ocjena izgrađena je i stečena godinama, a temelji se na profesionalnom i odgovornom pristupu.

Potpun legalitet

Korisnicima naših usluga garantiramo POTPUNI LEGALITET kvaliteta usluge pošto za svaki pojedinačni povrat inozemnog PDV-a svaki naš klijent dobiva Rješenje domicilne porezne uprave koje služi kao pravni osnov da se prihod od povrata inozemnog PDV-a oprihoduje i proknjiži kao i svaki drugi legalan prihod iz bilo koje djelatnosti klijenta.

2
limestone-blog-covid-2020

Transparentnost

Naša usluga je potpuno TRANSPARENTNA jer klijentima omogućavamo da čitav proces i sve procedure, počevši od prijema dokumenata u domicilnu poresku upravu do faze isplate novca, prati "on line" preko širfe koju dobiva od nas.

Svi dokumenti uvijek i isključivo se šalju međunarodnom preporučenom kurirskom službom tipa DHL, TNT ili sl. Pružamo potpunu sigurnost za sva dokumenta pošto imamo osiguranje čitave grupe i politiku naknade štete za :

  • slučaj gubitka dokumenata prilikom skladištenja ili transporta
  • slučaj greške ili nemara

Jednostavno, uslugom povrata inozemnog PDV-a, našim klijentima pružamo pun poslovni komfor po najvišim međunarodnim standardima.

Call Now Button