Slide 1

Povrat inostranog
PDV-a

Slide 1

Povrat inozemnog PDV-a

VAT refund

Naša usluga povrata inostranog PDV-a je potpuno originalna i relativno nova usluga na tržištu BiH.

Cilj ove usluge je da pravnim licima koja su registrirana u BiH izvršimo povrat inostranog PDV-a.

Olakšajte vaš proces za Povrat PDV-a

Pogledajte kako naši servisi funkcioniraju!

Povrat za međunarodni transport robe

Transportnim kompanijama (kamionima) vršimo povrat inostranog PDV-a za troškove goriva, cestarina, servisa (popravaka).

Povrat PDV-a za međunarodni transport putnika

Avio kompanijama vršimo povrat PDV-a za aerodromske takse, naknade zemaljskog opsluživanja putnika, cargo.

Refundacija PDV-a za hotelski smještaj

Platili ste smještaj u inostranstvu preko firme? Pozovite nas i vratite svoj novac kroz povrat PDV-a.

Refundacija PDV-a za obuke, simpozije i kongrese

Uspješno vraćamo inostrani PDV za troškove konferencija, obuka i edukacija.

Povrat PDV-a za troškove sajmova

Mi nudimo povrat inostranog PDV-a za firme koje sudjeluju na međunarodnim sajmovima u svijetu.

Refundacija PDV-a za sportske igre i takmičenja

Sportskim klubovima i sportskim organizacijama vraćamo inostrani PDV za klupska i reprezentativna takmičenja.