Proces povrata

Inozemnog PDV-a

Prvi korak u refundaciji PDV-a je analiza mogućnosti povrata PDV na osnovu dokumentacije koju klijent dostavi. Postupak refakcije PDV-a (povrata PDV-a) podrazumijeva više različitih procedura koje podrazumijevaju: skrining i analizu postojeće dokumentacije, selekciju validnih dokumenata, direktne konsultacije s klijentom, kreiranje i podnošenje zahtjeva i dr. Klijenti nemaju nikakve financijske niti druge troškove prema nama sve dok ne dobiju odobrenja o pozitivno riješenim zahtjevima refundacije. Da bi se izvršio povrat PDV-a neophodne su: originalne fakture (poželjno je da glase na ime firme), potvrda lokalne poreske uprave da je firma u sistemu PDV-a, kao i drugi neophodni dokumenti koje propisuju poreske uprave država iz kojih tražimo povrat PDV-a.

Bosanskohercegovačke firme mogu izvršiti refundaciju iz Austrije, Belgije, Srbije, Crne Gore, Danske, Finske, Francuske, Irske, Islanda, Južne Koreje, Luksemburga, Makedonije, Malte, Monaka, Njemačke, Nizozemske, Norveške, Švedske, Švicarske, V. Britanije,.

Pravo na povrat bosanskohercegovačkog PDV-a imaju strana pravna lica koja su registrirana u slijedećim državama: Austrija, Srbija, Belgija, Crna Gora, Danska, Nizozemska, Hrvatska, Njemačka, Norveška, Mađarska, Rumunija, Sjeverna Makedonija, Slovačka, Slovenija, Švicarska, Velika Britanija, Turska.