Pravni osnov za

Povrat inostranog PDV-a

Europska ideja o povratu inostranog PDV-a zasnovana je na jednostavnoj tezi koja glasi: Pravno lice koje ne privrjeđuje, tj. ne obavlja oporezivi promet u državi X Europske unije i Regiona – ne treba ni da puni budžet te države.

Pravni osnov za povrat inostranog PDV-a u okviru članica EU je Direktiva 8. Ona se primjenjuje od 1982. G

Nakon toga, 1997. godine EU je usvojila Direktivu 13 koja promovira pravo refundacije PDV-a iz država članica EU, pravnim licima koja su registrirana van EU. Ova direktiva se sprovodi od 1998. godine.

Dakle, Direktiva 13 je pravni osnov za povrat PDV-a bosanskohercegovačkim pravnim licima iz država EU.

Obadvije Direktive su sastavni dio nacionalnih zakonodavstava o PDV-u. Državama članicama EU je ostavljeno pravo izbora, da li će direktivu 13 primjenjivati bezuvjetno ili će njenu primjenu ograničiti uvjetom „bilateralne uzajamnosti (reciprociteta)“. Većina država EU direktivu 13 primjenjuje bezuvjetno.

Koristeći pravo nekonzistentne primjene Direktive 13, pojedine države, kao što su: Španija, Slovenija, Hrvatska, Njemačka, Mađarska, Češka, Poljska, Rumunija, Bugarska i Grčka, primjenjuju Direktivu 13 uz obaveznu primjenu uvjeta reciprociteta.